VanometaalSteenoMetaal

Cirkelmaaiers

PRINCIPE VAN STOPPELMANAGMENT
Door kortere vruchtafwisselingsperioden in sommige streken gaat de bodemkwaliteit  er niet altijd op vooruit.
Sommige gewassen laten vele oogstresten achter die zelfs na het onderploegen het jaar daarop niet allemaal verteerd worden, wat  overlevingskansen van parasieten,  plantenziekten en  een slechte zuurtegraad van de bodem doet stijgen. Om dit tegen te gaan ist het gebruikelijk van de gewasresten  kapot te slaan en te mulchen, zodat een goede vertering van de gewasresten bekomen wordt.
Hierdoor ontstaan er andere technieken die het oogsten van sommige producten bevordert in tijd en energie,  wetende dat er  machines voor mulchtechnieken bestaan, namelijk de TURBO serie.

Meer info