VanometaalSteenoMetaal

MULTITASKER

Universele grondbewerking zonder uitzondering! 

De Multi-Tasker van STEENO is een compacte met 3 balken uitgeruste cultivator speciaal ontworpen (zoals zijn naam reeds aangeeft) voor het uitvoeren van een compromisloze grondbewerking.
Van krachtige en efficiënte grondbewerking en stoppelbewerking tot intensieve grondvermenging.  
De grond wordt over de volledige oppervlakte afgesneden en de oogstresten worden ook onder zware omstandigheden intensief en homogeen ingemend, dit in alle dieptes tussen 5 en 35 cm. 
Verschillende snel wisselbare schaarsystemen, optimaliseren de Multi-Tasker in werkkwaliteit en werkdiepte.  
De optimaal geplaatste egalisatieschijven zorgen voor een gelijkmatige egalisatie.  Dit alles samen met een diepgaande aandrukking d.m.v. een van de 6 aangeboden nalooprollen maakt van de Multi-Tasker een compleet allround werktuig dat bij elke werkcyclus een optimaal zaaibed achterlaat.
Een derde van alle input en machines kosten op boerderijen kan, mede door de steeds hogere brandstofprijzen, aan grondbewerking worden toegewezen.  
Tijdens de keuze van een nieuw werktuig zijn veel bedrijven dan ook op zoek naar een machine die niet enkel kosten verlagend is maar ook zo veelzijdig mogelijk in te zetten is en agronomische voordelen bied.

De oplossing kan worden gevonden in de STEENO Muti-Tasker reeks.

+  Ondiepe stoppelbewerking onmiddellijk na de oogst: 5 tot 12 cm
+ Medium tot diepe grondbewerking, intensieve inmenging van gewasresten: 12-20 cm
+ Diep losmaken van de bovengrond: 20 tot  35 cm                                              
+ Zaadbedvoorbereiding in het voorjaar
+  Incorporatie van vaste, vloeibare mest en organisch materiaal


 

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.