SteenoSteenoMetaal

CARRE INRO

De Carré Inro is naast voor Strip Till strokenbewerking ook geschikt voor drijfmesttoediening in stroken. Zowel voor getrokken mesttanks, voor zelfrijders als voor sleepslangbemesting.

De strooksgewijze bodembewerking met de Carré INRO werd ontwikkeld om de voordelen van konventionele bodembewerking en directzaai te verenigen. De Strip Till methode is uitermate effectief door slechts dat deel van de bodem bewerkt wordt waarin gezaaid en/of bemesting plaatsvindt. Er wordt uitsluitend intensief bewerkt waar naderhand, al dan niet in één werkgang, gezaaid, geplant of gepoot wordt. De stoppelresten in de onbewerkte stroken vormen een beschermlaag waardoor bodemerosie wordt tegengegaan en eveneens onkruidgroei wordt geremd. Op zware grond vindt de Strip Till bewerking veelal plaats in het najaar waarna in een tweede werkgang in het voorjaar exact in de voorbewerkte stroken kan worden gezaaid, geplant of gepoot. Op lichtere grond kan de Strip Till bewerking met de Inro in één werkgang worden gecombineerd met een precisiezaaimachine of plantmachine.

Voordelen Strip Till strokenbewerking

*Door snellere opwarming van de bodem in de plantenrij wordt het kiemproces versneld waardoor het gewas beter concurreert met onkruiden en tevens weerbaarder wordt tegen ziektes.
*Het Bodemvocht in de onbewerkte stroken blijft beschikbaar voor het gewas
*De Inro is standaard uitgerust met woeltanden waarmee verdichtingslagen tot een diepte van 30cm los worden gewoeld en daardoor omstandigheden worden gecreëerd voor een optimale wortelontwikkeling.
*Gewasresten in de onbewerkte stroken beschermen de bodem tegen erosie en reduceren verdamping in het voorjaar.
*Met de Inro kan drijfmest of kunstmest exact op de gewenste diepte worden geplaatst onder de zaai voor zodat het risico van overbemesting in het kiemstadium wordt voorkomen en de nutriënten op een later tijdstip voor het gewas worden vrijkomen.
*In de onbewerkte stroken krijgen onkruidzaden geen kans om te kiemen omdat uitsluitend de gewasrijen worden bewerkt.
*een verhoogd organische stofgehalte blijft beschikbaar aan de oppervlakte waardoor de droogteresistentie en bodemreserves sterk worden verbeterd.
*Door werkgangen te combineren wordt tijd en brandstof bespaard.

Geen producten gevonden

 

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.