VanometaalSteenoMetaal

Плугове

(Полу-)монтирани реверсивни плугове: 1/12

Оранът отдавна допринася за поддържане на агрономическата стойност на почвата и за увеличаване на културното производство. Екипите на STEENO винаги следят най-новите разработки, което се изразява в по-дълъг експлоатационен живот и по-ниски разходи за поддръжка.

STEENO доставя подходящ екип за почти всеки фермер и / или изпълнител. От плугове за лека почва и трактор с ниска мощност до плугове, които са отлични за тежка почва и където трактор с висока мощност.

 

By using this site, you agree to the use of cookies. Cookies can be managed in your browser or device settings.